Příklady period a frekvencí

Rozpětí hodnot frekvencí a period různých periodických kmitů okolo nás je poměrně široké. Některé přibližné hodnoty uvádí následující tabulka.

Přehled hodnot frekvencí a period některých dějů
DějFrekvencePerioda
Obíhání Země kolem Slunce32 nHz1 rok
Obíhání Měsíce kolem Země410 nHz 28 dní
Periodicita víkendu1,7 μHz7 dní
Rotace Země kolem vlastní osy12 μHz24 h
Užívání V-Penicilin 500 mg, dospělý pacient35 μHz8 h
Obíhání minutové ručičky hodinek0,28 mHz60 min
Obíhání sekundové ručičky hodinek16 mHz60 s
Kmitání nejnižší struny kontrabasu41 Hz24 ms
Elektrický proud v zásuvce50 Hz20 ms
Obnovovací frekvence monitoru85 Hz12 ms
Základní tón poplašné sirény0,42 kHz2,4 ms
Nejvyšší tón kytary1,3 kHz800 μs
Horní mez rozsahu sluchátek Koss MV125 kHz40 μs
Vzorkovací frekvence formátu MP344,1 kHz23 μs
Taktovací frekvence procesoru Intel 486 (1989)25 MHz40 ns
Vysílací frekvence stanice ČRO 1 Radiožurnál, vysílač Brno, Kojál95,1 MHz11 ns
Taktovací frekvence procesoru Intel Pentium III (1999)650 MHz1,5 ns
Vlny mikrovlnné trouby2,45 GHz410 ps
Taktovací frekvence procesoru Intel Core i7 (2009)3,33 GHz300 ps
Kmity atomů v molekulách10 THz0,1 ps