Kmity a vlny

Mechanické kmity a vlny jsou jevem, který nás provází na každém kroku života. Fyzikální popis jejich základních principů není příliš složitý. Tato učebnice přináší studentům středních škol možnost, projít výkladem mechanických kmitů a vln ve znění, které může být na některých místech alternativou k výkladu, který slyšeli ve škole.

Učebnice využívá animací, videí, zvukových ukázek a dalších způsobů interakce s uživatelem. Některé kapitoly jsou doplněny o rozšiřující pasáže nebo o kontrolní otázky. Doporučujeme text projít celý tak, jak je napsán. Přeskakování mezi kapitolami může vést k matoucím představám studenta.

Student by z hlediska matematického aparátu měl ovládat práci s matematickými výrazy, problematiku matematických funkcí a měl by dále znát goniometrické funkce. Výhodou je jistá geometrická představivost. Z hlediska fyziky předpokládáme znalost mechaniky na úrovni prvního ročníku střední školy.

Používané značení

Na stránkách jsou použity klikatelné ikony nesoucí tento význam:

Kontrolní otázky, většinou na nové stránce.Rozšíření dané kapitoly, něco navíc.
Animovaná sekvence nebo video - skryté, odkazem nebo jako příloha.Obrázek - skrytý, odkazem nebo jako příloha.
Záznam zvuku v příloze (wav, mp3 nebo ogg).Neoznačená odpověď.
Správná odpověď.Špatná odpověď.

Chcete-li mít jistotu, že vám všechno bude fungovat, použijte testovací stránku.

Učebnice je volně ke stažení na adrese vojtahanak.cz. Učebnici je dovoleno volně šířit, nahlížet do zdrojových kódu a upravovat je pouze s uvedením původního autora. Tato učebnice vznikla jako diplomová práce na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v roce 2011.