Moaré

Velmi podobné obrazce jako při interferenci vlnění můžeme vidět i v situacích, kde o žádném vlnění nemůže být řeč. Hovoříme o moaré efektu.

Obr. 1: Moaré efekt na vzorku saka

Efekt moaré pozorujeme v situacích, kdy přes sebe překládáme dvě periodické struktury, například dvě pletivové mřížky. Tyto dvě struktury spolu jakoby interferují a vytvářejí složitější periodickou strukturu, jejíž tvar je ovlivněn tvary skládaných struktur a jejich posunem vůči sobě. Co je to efekt moaré a jak se projevuje je dobře patrné z následující videoukázky a animace.

video

animace

Člověk na videu přes sebe překládá dvě drátěné mřížky a mění úhel, který svírají. Tento experiment můžete vyzkoušet i ve svých stavebninách.

Moaré efekt se projeví kdykoliv přes sebe skládáme periodické struktury. Nejčastěji se s ním setkáme při pořizování obrazového záznamu fotoaparátem nebo kamerou. Rastr snímacího čipu (pixelová mřížka) může interferovat s periodickou strukturou snímaného obrazu, například s výrazným vzorkem oděvu. Takový efekt je zachycen na obrázku 1. Vznik moaré může poškodit celý snímaný obraz, jak ukazuje obrázek 2.

Obr. 2: Moaré vzniklé při fotografování displeje

Moaré je většinou nežádoucí, snažíme se mu při snímání obrazu vyhnout, nebo jej dodatečně eliminovat, nicméně využitím moaré lze dosáhnout zajímavých efektů. Některé z nich najdete v přiložených videoukázkách.

video

video