Kmity

Mechanické kmity jsou pohybem, který se od těch, se kterými jste byli zvyklí pracovat v úvodu do mechaniky, v několika ohledech liší. Stáje je to ovšem mechanický pohyb. Pro kmity proto platí všechny základní poznatky, které jste se učili v kinematice a dynamice.

Protože dynamiku máte již jistě za sebou, není na tomto místě důvod oddělovat ji od kinematiky. Známe-li tři Newtonovy axiomy, máme v rukou dostatečně silný aparát, abychom byli schopni matematicky popsat kmity.

Zásadní úlohu při zkoumání fyzikálních jevů má experiment. Proto vám doporučujeme provádět experimenty i v domácích podmínkách. Na jednoduché pokusy nepotřebujete žádné složité vybavení. Pokud v textu hovoříme o pružinách, sestavte si experimentální pružinu. Nejspíš doma nemáte pružiny, které by bylo možné lehkým závažím hodně protáhnout. Místo pružin můžete použít gumu, kterou koupíte v každé galanterii, nebo zkuste navštívit domácí potřeby a sehnat zde gumové lano. Tato lana sestávají z gumových nitek, které jsou k simulaci pružiny přímo ideální. Metr takového lana stojí okolo dvaceti korun.

Pro pokusy s kyvadly doporučujeme použít cokoliv, co je po ruce. Klíče na popruhu, mobil na šňůrce nebo kyvadlo vlastní konstrukce. Potřebujete zátěž a závěs. Na závěs doporučujeme použít takzvanou lavinovku, tedy tenké lanko s vysokou pevností (dodávají prodejny outdoorového vybavení), popřípadě padákovou šňůru (sežene se v Army Shopech) nebo režnou nit. S hmotností závaží to nepřehánějte, ať se vám kyvadlo neutrhne. Závaží by mělo být menších rozměrů. Při experimentech se vyvarujte škod na majetku a životě.

Obsah části