Vlny

Postupujeme od kmitů k mechanickému vlnění. Vlna je souborem kmitajících oscilátorů. Matematický popis vln je sice poněkud náročnější, ale přesto je v našich silách.

Opět doporučujeme výrobu vlastního experimentálního náčiní. Gumové nitky, které jste používali u kmitů se například hodí k použití jako struny. Vhodným vybavením je též řetízek, ať už kuličkový nebo s malými očky (seženete v železářství). Neocenitelným pomocníkem ve zkoumání vln je jakýkoliv hudební nástroj, především nástroje strunné.

Vlnění se rovněž dobře pozoruje na vodních hladinách. Z toho důvodu doporučujeme návštěvu vodních ploch, rybníků, jezer, řek nebo přehradních nádrží. Koupel ve vaně může být pro fyzika zkoumajícího vlnění rovněž velmi inspirativní.

V první kapitole této části najdete návod na konstrukci tří různých zařízení na zkoumání vln. Velmi vám doporučujeme výrobu alespoň některého z nich.

Na adrese www.falstad.com/mathphysics.html je dostupných několik apletů simulujících jevy z oblasti kmitů a vln. Velmi povedený je aplet simulující pokusy na vlnové vaně. Všechny aplety na tomto serveru jsou ovšem jenom v anglickém jazyce. Pro jejich provoz je vyžadována funkční java. Tyto aplety doporučujeme použít až ve chvíli, kdy dobře víte, co mají zachycovat.

Obsah části