Matematika s 9gag podruhé

Opět jsem našel na 9gag post, který podával návod na počítání bez kalkulačky. Tentokrát jde o násobení. Originální post je tady.

Jak to má fungovat:

  1. Mám dvě čísla m a n. Chci zjistit jejich součin.
  2. Obě čísla odečtu od sta, získám tedy čísla k = 100 - m a l = 100 - n.
  3. Součin k * l dává počet jednotek výsledku.
  4. Součet p = k + l odečtený od 100 (100 - p) dává počet stovek výsledku.

Důkaz tohoto tvrzení je zde:

Funguje to pro každá dvě čísla, tedy i ta, která jsou větší než sto.

Soubor: 

Klíčová slova: