škola

Sinus na kvadrát

Když jsme na gymplu řešili šikmé vrhy, došli jsme nějak k tomu, že dolet šikmo vrženého míčku závisí na kvadrátu funkce sinus elevačního úhlu (sin2α). A já jsem si tehdy při pohledu na graf té funkce říkal, že to vypadá skoro jako sinusovka samotná, jenže trochu smrsklá, posunutá celá nad osu a ještě trochu posunutá po ose x.

Umocňování na druhou podle 9gag

Všechno to odstartoval tenhle post na 9gag. Říká se v něm, jak umocnit nějaké číslo na druhou z hlavy. Postup je to jednoduchý.

  1. Umocňujeme číslo n na druhou.
  2. Od původního čísla odečteme číslo 25 a získáme tak počet stovek výsledku.
  3. Původní číslo odečteme od padesáti a tento rozdíl umocníme na druhou. Získáme počet jednotek výsledku.

Obrázek v odkaze to ukazuje poměrně názorně pro čísla 43 a 46. Tak jsem si položil otázku, pro jaká další čísla to platí a za jakých podmínek.

Studentův manifest

Rozhodl jsem se napsat požadavky, které kladu jako student na své učitele, byť někdy marně. Dělám to mimojiné i proto, abych se na ně jednou mohl podívat a zkonfrontovat pohled pedagoga s pohledem studenta. Člověk možná časem a zkušenostmi dospěje k jiným prioritám, a tak je dobré mít na paměti pohled žáka. Mým tajným cílem je tento manifest rozšiřovat o komentáře jeho čtenářů, názory a dodatky všech, kteří mají stále v mysli svou studentskou zkušenost, nezkalenou sentimentem či později získanými názory, stereotypy a předsudky. Snad se tím budu i sám řídit.

Stránky